Etisk komité

Her kan du læse mere om Etisk komité og Whistleblowerordningen

Etisk Komité og Whistleblowerordning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger. Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold, og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.

Om Etisk Komité

Medlemmer af Etisk Komité

Se her, hvem som sidder i Etisk Komitë

Nuværende medlemmer

Udtalelser

Oversigt over Etisk Komités seneste udtalelser
Læs

Kontakt

En henvendelse til Etisk Komité kan være fortrolig. En henvendelse medfører ikke, at Etisk Komité skal udtale sig, eller at offentligheden orienteres om en indledende henvendelse.
Kontakt Etisk Komité

Whistle­blowerordning

Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe” om et forhold, som vedkommende ønsker belyst, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.

Whistleblowerportalen