Etisk Komité og Whistle­blowerordning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger. Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold, og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger. Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold, og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.

Etisk Komités mandat er at vurdere og kommentere f.eks. uregelmæssigheder, interessekonflikter og bestyrelsens forvaltning i forhold til dens egne regler og anvisninger.

Etisk Komités kan, jf. DIF’s love § 20, afgive udtalelser og henstillinger, men den træffer ikke bindende afgørelser. Etisk Komité kan og skal således ikke afgøre tvister – men kan hjælpe med, at tvister løses ved at udtale sig om hensigtsmæssige løsninger. Etisk Komité er med andre ord ikke overinstans for bestyrelsens politiske beslutninger eller for dømmende instansers afgørelser.

Etisk Komité vil typisk agere på baggrund af henvendelser, men kan også tage spørgsmål op af egen drift. Etisk Komité skal kun behandle emner, som har væsentlig og almen betydning for DIF og specialforbundene. Henvendelser om emner/sager, som DIF og/eller et specialforbund ønsker en udtalelse om, kan ske ved at kontakte Etisk Komités formand Jens Evald.

En henvendelse til Etisk Komité kan være fortrolig. En henvendelse medfører ikke, at Etisk Komité skal udtale sig, eller at offentligheden orienteres om en indledende henvendelse.

Whistleblowerordning

Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe” om et forhold, som vedkommende ønsker belyst, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.

  • Etisk Komité har vedtaget denne forretningsorden for sit virke.
  • Etisk Komité har vedtaget denne privatlivspolitik og denne cookiepolitik.
  • Etisk Komité bistås i sit arbejde af et sekretariat, der varetages af advokat Regina M. Andersen.