Medlemmer af Etisk Komité

I henhold til DIF's love §20 stk. 5 skal Etisk Komité sammensættes på følgende måde:

  • To medlemmer skal have indsigt i idrættens organisatoriske forhold
  • To medlemmer skal have viden om good governance og etiske forhold
  • Et medlem skal have juridisk baggrund

Nuværende medlemmer

 
Jens Evald, formand
Professor, dr.jur., Aarhus Universitet
Mail: je@law.au.dk
Tlf: +45 2440 4192.
 
Else Guldager
HR-direktør Sydbank A/S
 
Juliane Elander
Tidligere eliteroer
 
Kurt Carstensen
Head of Family Businesses, KIRKBI