Medlemmer af Etisk Komité

I henhold til DIF's love §20 stk. 5 skal Etisk Komité sammensættes på følgende måde:

  • To medlemmer skal have indsigt i idrættens organisatoriske forhold
  • To medlemmer skal have viden om good governance og etiske forhold
  • Et medlem skal have juridisk baggrund

Nuværende medlemmer

 
Ole Borch, Formand
Advokat og professionel bestyrelsesmedlem
Tlf.: +45 2518 3555
 
Else Guldager
HR-direktør Sydbank A/S
 
Juliane Elander
Tidligere eliteroer
 
Kurt Carstensen
Head of Family Businesses, KIRKBI
 
Jens Evald
Professor, dr. jur., Aarhus Universitet