Kontakt Etisk Komité

Henvendelser om sager, som DIF og/eller et specialforbund ønsker en udtalelse om, kan ske ved at kontakte Etisk Komités formand:
 
Jens Evald, formand (al kontakt bedes rettet til sekretær for Etisk Komité, advokat Regina M. Andersen)
Tlf: +45 22848829.
 
En henvendelse til Etisk Komité kan være fortrolig. En henvendelse medfører ikke, at Etisk Komité skal udtale sig, eller at offentligheden orienteres om en indledende henvendelse.
 
Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe” om et forhold, som vedkommende ønsker belyst, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.