Kontakt Etisk Komité

Henvendelser om sager, som DIF og/eller et specialforbund ønsker en udtalelse om, kan ske ved at kontakte Etisk Komités formand:
 
Advokat Ole Borch
Tlf.: +45 2518 3555
 
En henvendelse til Etisk Komité kan være fortrolig. En henvendelse medfører ikke, at Etisk Komité skal udtale sig, eller at offentligheden orienteres om en indledende henvendelse.
 
Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe” om et forhold, som vedkommende ønsker belyst, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.